شبیه سازی انسان: بیم ها و امیدها
32 بازدید
ناشر: دفتر نشر معارف
نقش: نویسنده
شابک: 964-8523-47-9
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی